FPD

Серіктестік

Жоспар: Қазақстанның әр өнірлерінен филлиалдар ашып, серіктестерді сол филлиалға өкіл ету.